Na 11 sednici Glavnog odbora Nezavisnog policijskog sindikata Srbije koja je održana dana 13.09.2019. godine u Beogradu doneta je Odluka o formiranju Odbora ratnih veterana.

Ovaj težak, plemenit I častan posao, za policajca u Srbiji, značio je I odazivanje na najteže moguče zadatke-odbranu otadžbine I ušešće u ratnim dejstvima. Danas, nakon svega, gde je taj isti policajac? Odgovor je kratak-I dalje je u službi građana. Nekako se nameće logično postupanje- neko mora preduzeti sve potrebne mere radi rešavanja gorućeg problema-zasluženog penzionisanja pripadnika Posebne jedinice policije (PJP), psihološku prevenciju, pravnu I dr. zaštitu za one koji su učestvovali u ratnim dejstvima I rešavanju bezbednosnih problema na  prostorima bivše Jugoslavije.

Nezavisni policijski sindikat Srbije od ranije je počeo sa preduzimanjem neophodnih mera I radnji koje se odnose na status ratnih veterana, a koji su još uvek u službi građana, I konačno rešavanje njihovog statusa.

Jedna od bitnih stvari bila je I formiranje Odbora ratnih veterana, te je Glavni odbor NPSS-a doneo Odluku I formirao Odbor koji će se na dalje baviti isključivo ovom temetikom.Odbor ratnih veterana će raditi na prikupljanju I detaljnom evidentiranju članova-preostalih učesnika ratnih dejstava koji su još uvek u Službi. Pružaće svu neophodnu pravnu, materijalnu, zdravstvenu, moralnu I svaku drugu pomoć I podršku. Vršiće konstantnu koordinaciju na relaciji sa poslodavcem I drugim bitnim subjektima u rešavanju statusa I penzionisanja, a nakon toga uputiti I zvaničnu Inicijativu u skladu sa Zakonom I svojim planom I programom.

Odbor ratnih veterana ubuduće će predvoditi predsednik NPSS Miloš Jelenković (kontakt telefon 0666/ 777776) koji je I predsednik Odbora, dok će članovi Odbora biti Filipović Nenad, Mitrović Predrag, Jovanović Milan, Jovanović Goran, kao I advokatski tim NPSS-a počevši od adv. Šubarić Jovane, adv. Deretić Mirjane, adv. Cuckić-Dimitrijević Jelene, adb. Lenić Miodraga, adv.Bukvić Saša  kao I penzionisanog doktora sa VMA spec. neuropsihijatrije Jugović Jovana.

„Nezavisni policijski sindikat Srbije poziva sve policijske službenike, koji su učesnici ratnih dejstava, da se odazovu i aktivno podrže rad Odbora ratnih veterana koji za cilj ima uspostavljanje svih benefita i beneficija sa krajnjim ciljem, a to je, između ostalog, pošteno penzionisanje I poštovanje dostojanstva pripadnika PJP-a“ rekao je Miloš Jelenković, predsednik NPSS.

INFO NPSS