Beograd, 24.09.2019 godine

Dana 24.09.2019. godine od 10 časova u kabinetu ministra unutrašnjih poslova u Palati Srbija održan je sastanak Nezavisnog policijskog sindikata Srbije (NPSS) sa rukovodstvom MUP-a. Sastanku su, ispred NPSS-a prusustvovali: predsednik Miloš Jelenković, generalni sekretar Milan Kostadinov I potpredsednik Goran Jovanović, dok su ispred MUP-a sastanku prisustvovali šef kabineta Sveta Radić I pomoćnik direktora policije, general Malešić Slobodan.

Rukovodstvo Sindikata, u skladu sa Planom I programom, nastavio je sa uspešnom i obostranom saradnjom sa rukovodstvom Ministarstva unutrašnjih poslova, te je u Kabinetu ministra nastavio sa daljim radom I težnjom za dobrobit zaposlenih u MUP-u I rešavanju njihovim problema.

Teme razgovora, prvenstveno su se odnosile na stanje u Ministarstvu I probleme sa kojima se susreću zaposleni u radu I privatnom životu, te su dogovorene smernice I dalje zajedničke aktivnosti na poboljšanju uslova života I rada.

Kako je novi Posebni kolektivni ugovor stupio na pravno važenje, a sa pozitivnim trendovima razvijenih evropskih država gde se posebna prava I obaveze regulišu međusobnim sporazumima, tako je I NPSS nastavio razgovore I saradnju sa poslodavcem da bi, kao organizacija koja postoji radi interesa zaposlenih u MUP-u, bila u mogućnosti da olakša rad  članovima Sindikata I zaposlenima u MUP-u. Sa tim u vezi, šef kabineta Sveta Radić pozdravio je I pohvalio stavove, zalaganje I rad NPSS koji je isključivo za dobrobit članova, te istakao nadu za još boljom

 saradnjom I ličnim stavovima učvrstio odnose između MUP-a I Nezavisnog policijskog sindikata Srbije.

“Svesni činjenice da se Sindikat osniva kod poslodavca, te da ukoliko nema poslodavca nema ni sindikata naš stav je da sa poslodavcem moramo saradjivati za dobrobit svojih članova. Ovim putem hteo bih da pohvalim saradnju koja se odvija izmedju  MUP-a I NPSS-a te da zajednički težimo na poboljšanju odnosa, a sa krajnjim ciljem da se zaposlenima u MUP-u omoguće što bolji uslovi života I rada. Stim u vezi, iz obostrane koristi I interesa, pristupamo izmeni Sporazuma kojim se ruguliše saradnja izmedju MUP-a I Sindikata” naglasio je predsednik NPSS, Jelenkovic Miloš.

 

Press NPSS