Beograd, 30.10.2019 godine,

Danom formiranja Odbora ratnih veterana na sastanku Glavnog odbora Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, zainteresovanost je izuzetna I svakodnevno se zaposleni u MUP-u interesuju oko aktivnosti I daljeg postupanja Odbora.

Preduzimanjem svih potrebnih mera radi rešavanja gorućeg problema-zasluženog penzionisanja pripadnika Posebne jedinice policije (PJP), kao I svih drugih službenika koji su učestvovali u rešavanju bezbednosnih zadataka na  prostorima bivše Jugoslavije u periodu od 1990-2001 godine I konačnog rešavanja njihovog statusa, Odbor ratnih veterana dao je dalje instrukcije rukovodiocima Sindikalnih podružnica I svim aktivistima u okviru NPSS, prvenstveno, da odpočnu sa radom na prikupljanju I detaljnom evidentiranju članova I svih drugih zaposlenih koji su učesnici ratnih dejstava, a koji su još uvek u random odnosu u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Nakon detaljnih dogovora i analiza po prikupljenim spiskovima, u skorije vreme, dalja aktivnost Odbora je pokretanje zvanične Inicijative kod odgovarajućih subjekata, a o čemu će Odbor blagovremeno obavestiti javnost I zaposlene.

“Sa nadom za daljim I većim napredkom u radu Odbora ratnih veterana, kao I da će ova inicijativa biti prepoznata jedino kao iskrena I dobra, od iskčljučive koristi I interesa za Službu I zaposlene, poručio bih prijateljima-braći-kolegama-ratnim veteranima -Niste sami I niste zaboravljeni. Odazovite se pozivu, obratite se za pomoć, uključite se aktivno u rad Odbora, jer sve primedbe, predlozi I sugestije su dobrodošle.” Izjavio je predsednik Odbora ratnih veterana I predsednik NPSS Miloš Jelenković.