Nezavisni policijski sindikat Srbije, kao sindikalna organizacija koja pripada svakom članu, prepoznaje i svakodnevno pokazuje u kojoj meri je aktivnost sindikata od velikog značaja za život I rad članova, a naročito kroz spoznaju celokupne težine posla kojim se policijski službenici bave.

Poštujući usvojeni plan rada I program aktivnosti, Glavni odbor Nezavisnog policijskog sindikata Srbije doneo je Odluku, da u skladu sa svojim mogućnostima nastavi sa olakšavanjem svakodnevnice I pružanjem pomoći svojim članovima, te nastavlja I obnavlja akciju pode beskamatnih pozajmica.

Nezavisni policijski sindikat obezbedio je mogućnost svojim članovima da apliciraju za dodelu novčanih pozajmica u iznosima od 20.000, 60.000 I 80.000 dinara, a koje će se vraćati bez kamate I drugih troškova, na rate putem administrativne zabrane. Novčana pozajmica u iznosu od 20.000 dinara moći će da se vrarti na četiri mesečne rate, dok će se iznosi od 60.000 I 80.000 dinara vraćati na šest rata putem administrativne zabrane.

Radi ostvarivanja ovih pogodnosti, zainteresovani članovi mogu da se jave svojim sindikalnim predstavnicima kod kojih se nalazi kompletna I neophodna dokumentacija, nakon čega će ista biti prosleđena tročlanoj komisiji Glavnog odbora Sindikata koju čine, predsednik NPSS Miloš Jelenković, potpredsednik Goran Jovanović I savetnik predsednika Žarko Teodosijević I koja će doneti Odluku o prioritetima dodele.

 “U skladu sa ličnom vizijom, koja je I jedna od postulata Sindikata – policijski službenik koji ima manje problema I koji je zadovoljniji u životu I radu, bolje se nosi sa svadoknevnim izazovima I profesionalnim teškoćama I pruža bolje rezultate. S tim u vezi, posebna pažnja se mora usmeriti na policijske službenike koji se nalaze u težoj materijalnoj situaciji. Pozivam sve članove kojima je ovaj vid pomoći potreban, da se slobodno odazovu akciji I olakšaju svakodveni život, a mi kao Glavni odbor nastavićemo da se svakodnevno borimo i da podržavamo naše članstvo, ali i da mu omogućavamo različite beneficije I benefite kako bismo popravili radne i životne uslove radnika MUP-a” naglasio je povodom sprovodjenja ove akcije predsednik NPSS Miloš Jelenković.