Дана 17.12.2019. године са почетком у 11 часова у Београду у Палати Србија одржан је састанак представника МУП-а и представника НПСС.

На челу радне групе био је Цветковић Драган из Сектора за људске ресурсе,  док је делегацију НПСС предводио генарални секретар Милан Костадинов.

Теме и одговори састанка су следећи:

  1. Да ли постоји могућност дати на коришћење теренско возило за потребе ПС Борча за којим постоји потреба због терена јер приликом интервенције полицијски службеници нису у могућности доћи до лица места патролним возилом где је приликом одласка на интервенцију долазило и до оштећења патролног возила због неприступачног терена и да ли се планира набавка батерија за уређаје „МТП 850“?

На инсистирање синдиката поводом овог питања руководство МУП-а препознао је овај проблем и иницијативу синдиката те ће у што краћем року бити извршена прерасподела постојећег возног парка или набавка уколико прерасподелом не буде било омогућено.  Такође по хитном поступку биће извршено требовање и набавка батерија за уређаје МТП 850.

 

  1. Нашим дописом број 407-ПО/19 од 06.06.2019. године обратили смо се Кабинету министра Иницијативом за прикупљање новчане помоћи Божовић Тамари ради решавања стамбеног питања. Добили смо одговор да не постоји правни основ који би давао овакву могућност. Обзиром да смо се обратили на иницијативу свих колега, захтевамо да нам одговорите на који начин можемо да остваримо могућност за решавање овог проблема.

МУП је изашао у сусрет и Тамару Божовић је радно ангажовао у Сектору за људске ресурсе. Због околности самог догађаја где је смртно настрадао колега, Тамарин супруг Министарство нема опција за приступ Фонду солидарности, али ће иницирати слање циркуларних депеша свим организационим јединицама у седишту МУП-а којом би се омогућило прикупљање новчаних средстава у солидарне сврхе.

 

  1. Тражимо објашњење везано за повећање плате. Ко је имао минус коефицијента повећано је од 9-18%, а ко плус 3-9%. Да ли је то тачно и на који начин је обрачунат проценат повећања?

Поводом тренутно најактуелнијег питања у МУП-у а које се односи на скорашње повећање зарада на иницијативу синдиката договорен је посебан радни састанак са представницима МУП-а где ће бити појашњена комплетна методологија и начи обрачуна повећања зарада, а о чему ће синдикат доставити комплетан извештај.

 

  1. Колеге из жандармерије су сваке године смештене у Ужицу у ватрогасном дому и свакодневно путују до Златибора где су ангажовани. Да ли постоји могућност да смештај буде на Златибору или некој ближој локацији, због безбедности- путовање магистралом и смањења трошкова МУП-а?

Пошто се ова јединица ангажује у посебним наменама а конкретно ангажовање на подручју планине Златибор обавља се углавном у јеку туристичке сезоне када су сви расположиви смештајни капацитети заузети МУП ће покушати да пронађе смештај који је ближи локацији извршења службених задатака, а све у циљу смањења трошкова МУП-а и олакшавању рада припадника ове јединице.

  1. Шта је урађено по питању изградње објекта ПИ Калуђерица?

У ПИ Калуђерица не постоје функционалне кућице за обезбеђење објеката. Обзиром на временске прилике које наступају, шта може да се уради по овом питању?

Пројекат изградње новог објекта који је намењен за полицијску испоставу Калуђерица је због протека времена и мењања подзаконских аката застарео и правно не важећи, те је у току рад на новом пројекту за иградњу. У 2020 години очекује се изградња и добијање употребне дозволе за нови објекат где ће бити смештена ПИ Калуђерица. Кућице за обезбеђење објекта ПИ Калуђерица су нефункционалне и наредних дана ће бити извршена адаптација те ће послужити сврси преко зиме и бити погодне за коришћење, док се у току 2020 године очекује набавка нових.