Kako se približio završetak kalenadrske 2019. godine, u kojoj se ujedno obeležava jubilarna 10-ta godina  postojanja Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, njegovog rada i angažovanja, a uz neosporan ponos na dostignuće i uspehe, kratkim osvrtom kroz proteklu godinu I sagledavanjem činjenica, zadovoljstvo je napraviti rezime učinjenog I postignutog.

Polazeći od činjenice da je 2019. godina počela, malo je reći, turbulentno za veliku većinu zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, jer je sistematizacija I kategorizacija radnih mesta, a samim tim I obračun I način isplate zarada, donela mnogo problema I nezadovoljstva kod zaposlenih, te je Sindikat, kao interesna organizacija zaposlenih u MUP-u, pružio velike napore na saniranju štete I lakšem I boljem prevazilaženju nastalih nedoumica I problema. Uz nesebičnu saradnju I pomoć rukovodstva Ministarstva u svakoj situaciji I trenutku, problemi su svedeni na minimum, nakon čega se, uz saradnju sa Sindikatom, krenulo u vidnu profesionalizaciju I dekriminalizaciju policije, što je dovelo do savremenije I bolje opremljenije I plaćene policije.  Konstantna saradnja sa poslodavcem i učestvovanje u rešavanju problema u radu zaposlenih u MUP-u, pružala je poseban motiv Glavnom odboru NPSS na čelu sa predsednikom Sindikata Milošem Jelenkovićem, da pruži više od maksimuma I da sindikat približi svakom svom članu. Tako je, tokom 2019. godine, izvršen obilazak svih područnih policijskih uprava u Srbiji gde su održani sastanci sa članovima sindikata I zaposlenima u MUP-u, rukovodstvom sindikata na lokalu, kao I sa rukovodiocima organizacionih jedinica MUP-a I predstavnicima lokalne, pokrajinske I republičke vlasti, a što je za jedini cilj imalo borbu za bolji radno-pravni status zaposlenih u MUP-u. Kao što je davno usaglašeno „NPSS je jedinstveni  sindikalni pokret u policiji“, a sam stutut NPSS-a navodi da je sindikat interesna organizacija zaposlenih u policiji, a ne pojedinaca, te u skladu sa tim, Sindikat je doživeo reorganizaciju Glavnog odbora što je za “posledicu” imalo boljitak u organizaciji koji je vidljiv I prepoznatljiv od strane članstva I rukovodstva MUP-a. NPSS će zadržati svoj dosadašnji stav I odnos sa poslodavcem I dalje će raditi na učvršćivanju dijaloga I očuvanju kredibiliteta, a sve u korist isključivo članova NPSS-a I zaposlenih u MUP-u. Kako su zaposleni u MUP-u prepoznali prave sindikalne vrednosti I kako je za par meseci pristiglo oko 1000 novih članova I time se ukazuju realne potrebe, u 2020. godini planirano je otvranje novih  regionalnih odbora I sindikalnih podružnica, čime će se nastaviti grananje strukture sindikata koju zahteva konstantan priliv članova I zainteresovanost zaposlenih u MUP-u. Kako je tokom 2019. Godine NPSS imao zapažene I velike donacije, tako je I naredne godine, zahvaljujući saradnicima I prijateljima sindikata, planirana nabavka nove tehničke opreme čime će se olakšati rad regiona I podružnica, kao I svih zaposlenih u MUP-u. Ono što je bitna i nemerljiva stvar u sindikalnom delovanju, NPSS je tokom godine iskazao i kroz humanitarni rad. To delovanje Sindikata, najviše se ogledalo u isplati solidarnih pomoći članovima sindikata po raznim osnovama, kao i izuzetna briga i pomoć nastradalim članovima sindikata i njihovim porodicama kroz humanitarni fond „Plavo srce“. Delatnosti humanitarnog fonda „Plavo srce“ su usmerene na poboljšanje života i rada članova sindikata i zaposlenih u MUP-u, kao i pomoć građanima Republike Srbije. Posebno ponosni na činjenicu i ono što je prvenstveno bila zamisao i inicijativa i plan Nezavisnog policijskog sindikata Srbije kroz projekat „POLICAJAC U SVOM STANU“, Vlada Republike Srbije je to prepoznala, preuzela projekat i kroz svoj plan i aktivnosti krenula u rešavanje jednog od najvažnijih životnih pitanja zaposlenh u policiji, vojsci i službama bezbednosti, a to je pitanje krova nad glavom. Nezavisni policijski sindikat Srbije, kao sindikat koji radi na ostvarivanju benefita i beneficija za radnike MUP-a i svoje članove, sklopio je ugovore o saradnji sa velikim brojem pravnih subjekata, fizičkim i pravnim licima, objektima i ustanovama, a koja se ogleda u određenim popustima, povoljnostima i kupovinama na rate raznih proizvoda i usluga. Pored Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih važnih  institucija u Rebulici Srbiji, pravi smer i poštene sindikalne aktivnosti prepoznate su i od strane policija u zemljama regiona, te je tako NPSS ostvario uspešnu saradnju tokom godine sa policijskim sindikatima u Severnoj Makedoniji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Grčkoj itd. Težina policijskog posla je skakodveno evidentna u raznim sverama policijskog postupanja, kako prema građanima, tako i u odnosu sa neposrednim rukovodiocima. Kako bi olakšao rad i pružio svojim članovima neophodnu pravnu pomoć i zaštitu, NPSS ostvaruje uspešnu saradnju sa više advokatskih kancelarija u R. Srbiji, kao što su Advoktske kancelarije, u Beogradu, Nišu, Novom Pazaru itd. koje imaju zapaženu ulogu u svakodnevnoj pomoći članovima sindikata I zastupanju u raznim postupcima, kao I podnošenju raznih inicijativa , predloga, mišljenja i tumačenja. Od strane Glavnog odbora NPSS-a, a u saradnji sa našim pravnim timom i drugim važnim institucijama, formiran je i Odbor ratnih veterana koji ima za zadatak prikupljanje i evidentiranje članova – preostalih učesnika ratnih dejstava, a koji su još uvek u službi, te se u 2020. godini očekuje veliki pomak I rešavanje ovog pitanja.  Tokom godine, u svom delovanju, sindikat i njegovi članovi imali su zapažene sportske, književne i naučne uspehe i rezultate, te su pod pokroviteljstvom i u ime sindikata, naši članovi predstavljali Sindikat i sebe u više zemalja sveta. U organizaciji sindikata održane su sportke igre, kao I više obilazaka I poseta gradova i država Evrope, i planina, reka i odmarališta u Republici Srbiji. Centralnom svečanošću Nezavisnog policijskog sindikata Srbije održanom od 04-06.12.2019. godine u gala-kompleksu banje „Ždrelo“ kod Petrovca obeležen je jubilej-10 godina postojanja i rada, kao i uspešna predhodna 2019. godina.

„U ime Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, neizmerno hvala svima koji su dali svoj iskreni doprinos i pružili nesebične zasluge za ovako dobre rezultate i uspešnu 2019, godinu. U narednoj godini, kao i do sada, Nezavisni policijski sindikat Srbije neće pristajati na kompromise zarad nečijih ličnih interesa, ostaće nezavisan u svom radu i neće se zaustaviti na urađenom, već nastavlja hrabro dalje. Gledano u budućnost, koja je svetla što se tiče rada i postojanja NPSS, prvi i osnovni zadatak je jačanje poverenja zaposlenih u NPSS i približavanje sindikata svakom članu kroz razne akcije, vizije i projekte. Sve ono što je potrebno zaposlenima u MUP-u, a od strane poslodavca nije obezbedjeno NPSS će nastojati to da im pruži I omogući. Naravno po dobijenim saznanjima da je tužilaštvima u Srbiji naloženo da sve akcije policije proprate sa posebnom pažnjom javlja se potreba za dodatnim angažovanjem pravnika I advokata tako da ćemo u narednoj godini posvetiti vise pažnjem tom problemu I isti rešavati na zadovoljstvo svojih članova naročito ako se uzme u obzir činjenica da dobar advokat u Srbiji za svoj rad naplaćuje od 5000 do 15000 eura po slučaju,naravno naši članovi dobijaju te usluge samim pristupanjem NPSS, a biće nam potrebne vise no ikad do sada. Takodje želim da napomenem da sve one akcije koje članovi prepoznaju kao dobre biće nastavljene pri čemu mogu da napomenem I te kao što je besplatan petodnevni odmor za članove NPSS-a I njihove porodice kao I beskamatne pozajmice koje se dodeljuju iz budžeta sindikata I odredjenih banaka  Konstantna sindikalna borba kojoj svakodnevno teži NPSS, učiniće da zaposleni u MUP-u na profesionalnom i ličnom planu budu zadovoljniji i uspešniji. Našim članovima i zaposlenima u MUP-u R. Srbije, kao i njihovim porodicama, želim srećne i uspešne predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Uzdravlje“ poručio je predsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije Miloš Jelenković.

Press NPSS