Povodom spornog mišljenja pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja g-dina Zorana Miloševića, a u vezi sa primenom člana 79. Zakona o PIO, pravni tim Nezavisnog policijskog sindikata Srbije uputio je dopis Sektoru za ljudske resurse Ministarstva unutrašnjih poslova, kao I Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka I socijalna pitanja.

Mišljenjem I zauzetim stavom pomoćnika ministra, za koji smatramo da je sporan, nalaže se da određena kategorija osiguranika ( ovlašćena službena lica sa beneficiranim radnim stažom) ukoliko ne ispunjavaju uslove u pogledu starosne granice i radnog staža, gube pravo na uvećanje ukupnog iznosa penzije od 20%.Ovakvo tumačenje posebno šteti zaposlenima koji su završili Srednju školu unutrašnjih poslova I odmah zatim zasnovali radni odnos u MUP-u.

Interes zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u pogledu ostvarivanja prava iz penzijskog-invalidskog staža I osiguranja, je u skladu sa pozitivno-pravnim propisima I ne bi trebalo da zavisi od stava, mišljenja I pogrešnog tumačenja, te NPSS insistira da se u koordinaciji sa Direkcijom policije i Kabinetom ministra pravovremeno reaguje uz jasno sagledavanje pravnih mogućnosti i preduzimanju neophodnih mera i radnji na zaštiti prava zaposlenih.

“Kolege koje se ovih dana penzionišu, su upravo one kolege koje su podnele jednu od najvećih žrtvi I odricanja u svom profesionalnom životu I radu, nebrojeno puta bile na braniku otadžbine gde su ostavljali svoje zdravlje… Država je u obavezi da ih dostojno isprati u zasluženu penziju. Zaslužili smo to” poručio je predsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, Miloš Jelenković.

 

 

 

 

Press NPSS