Odbor ratnih veterana PJP 91-01 NPSS-a naj oštrije osudjuje postupanje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja po kome se onima koji su obukli uniformu policajca sa 14 i 16 godina svog života i podneli naj veći teret patnje i stradanja R Srbije u 20 veku   uskraćuju za 20% od svoje penzije. Ovo je još jedan presedan u radu Ministarstva za rad R Srbije u nizu po kome se u poslednjih 20 godina nanosi nepravda našem policajcu. Iako su iz ljubavi sa samo 14 godina svoj život posvetili državi Srbiji i njenim gradjanima neko od stručnjaka iz navedenog Ministarstva odlučio je da im se zahvali i oduži na taj način što će im umanjiti penzije 20%. Bilo bi bolje da su sa 40 godina zasnovali radni odnos u MUP-u. Ovo je presedan naših stručnjaka šta je sledeće?????