Beograd, 12.01.2021. Nebrojeno puta je Nezavisni policijski sindikat Srbije (NPSS) u svojim dopisima Ministarstvu i obraćanjima javnosti tražio dekriminalizaciju policije. Mnogo puta je ista i najavljivana, ali se dešavalo da se na tome ostane ili da se samo delimično sprovede.

Svedoci smo da pojedinci iz vrha srpske policije ne biraju sredstva i načine u ostvarivanju svojih ličnih, a nečijih političkih interesa, do te mere da su spremni da ugroze ustavni poredak i bezbednost najviših predstavnika vlasti, a samim tim i bezbednost svih građana Srbije. Paradoksalna je situacija da se oni, koji treba da se bore protiv kriminala, organizovano upuštaju u isti, a sredstva koja su im poverena u radu koriste za kriminalne namere. Nezamislivo je da određena struktura ljudi u policiji i službama bezbednosti radi na ugrožavanju lične bezbednosti predsednika republike, do te mere da organizuju nezakonito prisluškivanje predsednika republike i najviših funkcionera u MUP-u.

Nezavisni policijski sindikat Srbije, kao organizacija koja predstavlja i zastupa profesionalce u policiji, a bez uplitanja u dnevno-politička pitanja i politiku, insistira i preduzima sve potrebne mere i radnje na detaljnom ispitivanju svih činjenica oko nezakonitog prisluškivanja predsednika Srbije. Detaljno se mora ispitati ko je, zašto i za čije interese ugrozio predsednika države i bezbednost svih građana, a nakon toga iste pozvati na odgovornost bez obzira da li su deo sadašnje ili bivše vlasti, da li su i dalje zaposleni u MUP-u ili ne… Na tom putu, NPSS pruža iskrenu i svestranu pomoć ministru unutrašnjih poslova na odluci da se utvrde sve činjenice u vezi zaposlenih u policiji koji su u sprezi sa organizovanim kriminalom u Srbiji i da se ispita ko su visoki funkcioneri koji sarađuju sa kriminalnim klanovima.

NPSS insistira na maksimalnoj zaštiti predsednika države i poziva na odgovornost za propuste u radu. U Srbiji svaki građanin mora biti bezbedan. Borba sa organizovanim kriminalom je duga i teška, zahteva lični doprinos svakoga od nas. Svoj maksimum moramo svi dati, od pozornika do direktora policije. Upravo sa tog nivoa se mora odlučno krenuti u obračun sa organizovanim kriminalom. Borba počinje sa pozicije generala, pukovnika, pomoćnika ministra i direktora jer to je vrh srpske policije koji mora pružiti svu pomoć ministru u odluci da se stane na put ogranizovanom kriminalu, a svakom zaposlenom u MUP-u i policijskoj profesiji generalno, na taj način, konačno vrati dostojanstvo i ugled. Upravo ovakve situacije utiču na celokupan utisak javnog mnjenja i slabljenje poverenja građana u policiju. Pozitivni primeri angažovanja i zalaganja policijskih službenika ostaju zanemareni, a ovakvi slučajevi imaju veliki odjek u javnosti.

„NPSS ostaje pri svom stavu da podržava dekriminalizaciju policije i nastavak 

milos veliki

njene reforme, ali samo ako se ona dosledno sprovodi, od najviših do najnižih nivoa. Takođe, podržavamo iskrenu nameru predsednika države i ministra unutrašnjih poslova u borbi sa organizovanim kriminalom i svim kriminalnim strukturama u društvu. Zataškavanjem slučajeva nezakonitog ponašanja unutar MUP-a ostavlja se prostor da se zloupotrebe dešavaju sve češće, a da policijski službenik koji naporno i pošteno radi svoj posao sve više pada u očima građana. Zatražićemo i insistirati na tome da se nedavne informacije o povezanosti zaposlenih u MUP-u sa kriminalnim strukturama detaljno ispitaju. U toj borbi i Sektor unutrašnje kontrole (SUK) mora svoj posao obavljati kranje objektivno i nezavisno, to je preduslov da se dekriminalizuje MUP.“ rekao je Miloš Jelenković, predsednik NPSS.

Press NPSS