Београд, 23.04.2021

Да ли је на помолу још једна подела у низу? После систематизације у Министарству унутрашњих послова дошло је до незадовољства јер су направљене велике поделе међу запосленима око коефицијената плате и зараде, а сада је на помолу још једна подела. Министарство је донело Одлуку о категоријама корисника којима се издају вредносни бонови и Правилник о обезбеђењу исхране и смештаја у МУП-у, а све на основу члана 193. Закона о полицији. Иако се, на овај начин, радници МУП-а приближавају стандардизацији и правном утемељењу потребе исплате накнаде за топли оброк, несумњиво и логично намећесе питање – ЗАШТО СУ САМО ПОЈЕДИНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОБУХВАЋЕНЕ ПРОПИСИМА ЗА ДОБИЈАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ХРАНЕ ИЛИ ДОБИЈАЊЕ ВРЕДНОСНИХ БОНОВА ЗА ТОПЛИ ОБРОК ?

Подела у одређивању категорије запослених који имају право на исхрану без новчане накнаде нарушила је
радну атмосферу у нашем Министарству. Огорченост великог броја радника у другим организационим јединицама, који су изузети предметним прописима, за сада се испољава кроз јавно поговарање, вербално изражавање незадовољства, до отворене критике односа надлежних према њима.
Става и мишљења смо да сви запослени који су наведени Правилником и Одлуком треба да добију храну без накнаде, као што требају и сви остали радници МУП-а да добију неки вид накнаде по овом питању, да
ли у новцу или у храни. Министарство унутрашњих послова није само Београд, Ниш, Нови Сад и Крагујевац,
већ сви запослени од Суботице до Врања који раде исти посао и деле исте проблеме са колегама у великим градовима.
У нади да ће доћи до ревизије Одлуке којом би се обухватили и други запослени, Синдикат се обратио кабинету министра са Молбом за ургентно решавање права свих запослених на бесплатну исхрану или
исплату накнаде за топли оброк.

ИНФО НПСС