Beograd 01.10.2021 godine

Nezavisni policijski sindikat Srbije, kao sindikalna organizacija koja pripada svakom članu, prepoznaje i
svakodnevno pokazuje u kojoj meri je aktivnost sindikata na lokalu značajna, naročito kroz volonterski
aktivizam kao pomoć kolegama u određenoj zajednici.
Poštujući usvojeni plan rada I program delovanja koji se ogleda u konstantnom sprovođenju aktivnosti
na terenu i održavanju kontakta sa članstvom širom Srbije, humanitarni fond “PLAVO SRCE” koji deluje u
okviru Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, nastavio je sa dosadašnjim uspešnim aktivnostima Iponovo dokazao svrhu postojanja I izuzetno posvećen rad.

Elvir Durmišević iz Lebana, naš kolega I član Sindikata koji službu obavlja u PS Medveđa, imao je,nažalost, nemili događaj kada mu se u poslepodnevnim časovima, dana 05.08.2021. godine, urušila porodična kuća usled klizišta tla. Predmetnu kuću Elvir je kupio na kredit I adaptirao za stanovanje sa
suprugom I dve maloletne kćerke. Kako je ovaj događaj ostavio njegovu porodicu bez krova nad glavom I pričinio im veliku materijalnu štetu, Elvir se našao u teškoj materijalnoj situaciji, te se obratio predsedniku Nezavisnog policijskog sindikata Srbije I predsedniku humanitarnog fonda “Plavo srce” Milošu Jelenkoviću sa Molbom za pomoć.
Jedna od delatnosti humanitarnog fonda “Plavo srce” usmerena je na pomoć u teškim životnim
trenucima radi poboljšanja uslova života I rada članova Sindikata I zaposlenih u MUP-u, predsednik I
članovi humanitarnog fonda “Plavo srce” doneli su Odluku da, u konkretnom slučaju, pomognu kolegi u
skladu sa mogućnostima fonda.
Humanitarni fond “Plavo srce”, u saradnji sa dugogodišnjim prijateljima iz d.o.o “Maxima” Lučani,
obezbedio je neophodan građevinski material za završetak porodične kuće koji je dostavljen I predat
kolegi na adresi prebivališta.
Ono što je bitna i nemerljiva stvar u sindikalnom delovanju, NPSS je iskazao i kroz humanitarni rad
fonda „Plavo srce“. To delovanje Sindikata i Fonda, najviše se ogledalo u svakodnevnoj isplati
solidarnih pomoći članovima sindikata po raznim osnovama, kao i izuzetna briga i pomoć nastradalim
članovima sindikata i njihovim porodicama. Iz tog razloga je i rad NPSS-a u MUP-u prepoznat baš kao
takav-human i solidaran. Težina policijskog posla je skakodveno evidentna u raznim sverama
policijskog postupanja, te svakako da je, prvenstveno zadovoljan policajac – dobar policajac. Imajući to
na umu, nastavićemo da se svakodnevno borimo i da podržavamo naše članstvo kako bismo popravili
radne i životne uslove radnika MUP-a. Kolegi Elviru želim mnogo uspeha na ličnom I profesionalnom
planu u daljem životu I radu sa porukom da će Sindikat uvek biti tu, iza njega, za bilo kakvu pomoć I
podršku. Nadam se da će mu ova donacija bar malo olakšati svakodnevnicu. Takođe, posebno bih se
zahvalio gospođi Mariji Janković, vlasnici Maxime iz Lučana koja je uvek bila uz policijske službenike i
nesebično pomagala u svakoj prilici” naglasio je povodom uručenja donacije predsednik humanitarnog
fonda “Plavo srce” i predsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije Miloš Jelenković.
Press NPSS