U skladu sa Planom i programom aktivnosti Glavnog odbora Sindikata, a svakodnevnim zalaganjem i trudom za poboljšanjem uslova života i rada policijskih službenika, predsednik NPSS Miloš Jelenković potpisao je Ugovor o saradnji sa Domom zdravlja „HIPOKRAT-Group“ iz Niša ul. Prvomajska br. 14.

Kako je briga o životu i zdravlju svakog zaposlenog u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije uvek bila na vrhu prioriteta u radu i postupanju Sindikata, a posebno u vreme epidemiološke i postepidemiološke situacije, kada je svima nama potreban dodatni oprez i medicinska kontrola, sklopljena je saradnja sa ovim prvim privatnim domom zdravlja u Nišu.

Svima koji vode računa o svom zdravlju, u ovom delu Srbije, poznata je činjenica da je Dom zdravlja „Hipokrat“ iz Niša ustanova koja pruža kvalitetne zdravstevene usluge na primarnom nivou zdravstvene zaštite uz kontinuirano unapeđenje zdravlja korisnika i sticanje znanja i stručnosti zaposlenih. Zatim, podivanje nivoa zdravstvene usluge i zdravstvenog sistema u Srbiji kroz poslovanje na najvišem stepenu društvene odgovornosti i obavljanjem delatnosti na najvišem profesionalnom i etičkom nivou. Ova zdravstvena ustanova registrovana je za 16 zdravstvenih delatnosti podeljenih na odseke i to: opšta medicina, pedijatrija, kardiologija, endokrinologija, pulmologija, ginekologija, urologija, ORL, dermatologija, oftalmologija, neurologija, psihijatrija, fizikalna medicina, hirurgija, sistematski pregledi, kućne posete, infuzije i injekcije, previjanja, kao i sve vrste ultrazvučnih i kolordopler pregleda i kompletna laboratorija sa svim testiranjima.

Ovom saradnjom, članovima NPSS omogućeno je korišćenje svih usluga koje pruža Dom zdravlja Hipokrat uz popust na plaćanje u iznosu od 20% cene, kao I plaćanje na rate putem administrativne zadbrane na pet mesečnih rata. Kompletan cenovnik i spisak svih usluga dostupan je na internet adresi Doma Zdravlja www.hipokratgroup.rs

„Ovim je napravljen još jedan korak ka ostvarenju zadatih ciljeva sindikata – da se poboljša status policijskog službenika i da im se omoguće razne povlastice i benefiti. Ugovor sa Domom zdravlja  omogućava nam da kvalitetnije i bezbrižnije vodimo računa o svom zdravlju“ rekao je Miloš Jelenković, predsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije.