Београд, 07.06.2022. године. Од свих државних органа и институција у Републици Србији, у Министарству унутрашњих послова, убедљиво је најзаступљенија појава подношења и покретања дисциплинских поступака против запослених.

Скоро по правилу, руководиоци организационих јединица сматрају да је институција дисциплинске одговорности оружје или механизам којим располажу да би „дисциплиновали неподобне“, те се такве пријаве подносе искључиво против запослених на извршилачким радним местима, а због наводних спречавања и отклањања пропуста у раду. Када се на све то дода чињеница да се дисциплински поступци, у првом степену, воде пред дисциплинским старешином у организационој јединици запосленог, исход таквог поступка углавном је познат и пре утврђивања чињеничног стања.

Да би дисциплински поступак био спроведен у складу са важећим позитивно-правним прописима, те се утврдило и доказало право чињенично стање и одговорност запосленог, битно је да се поклопе више елемената. Један од тих, а можда и најбитнији, је улога дисциплинског старешине. Како би у свом раду морао да се води законима, етиком и начелима, дисциплински старешина, мора утврдити реално чињенично стање и поступак привести крају уз минималне тешкоће и трошкове. Проблем настаје када дисциплински старешина у свом раду није независтан и непристрасан, када се води самовољом или бахатошћу, те на тај начин утиче на правичност и исход поступка. Овакви поступци дисциплинског старешине су лако доказиви у другостепеним поступцима или поступцима пред надлежним судовима и другим институцијама, а што само изискује додатне трошкове по Министарство. Најскорији такав случај је поступак и понашање дисциплинског старешине из СГП Аеродром Ниш, који је уједно и командир ове организационе јединице. У разговору са запосленима у Управи граничне полиције дошло се до сазнања да ово није изолован случај у понашању предметног командира и дисциплинског старешине и да су запослени, који су учествовали у поступцима овог руководиоца, врло често доживљавали, најблаже речено, непријатности и непрофесионализам у раду и поступању.

Запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Србије препознали су Независни полицијски синдикат Србије као своју интересну организацију у заштити радничких права, те у свакодневном контакту са нашим правним тимом штите своја права и обавезе које проистичу из радног односа. У овом конкретном случају, правни тим Синдиката тражио је изузеће дисциплинског старешине и делегацију овлашћења овлашћеном службеном лицу у Београду, док ће према дисциплинском старешини предузети даље мере и радње у складу са законским овлашћењима.

„Независни полицијски синдикат Србије увек ће бити уз своје чланове и запослене у МУП-у који вредно и часно обављају своје радне задатке. Нећемо дозволити да самовоља и бахатост у раду појединаца штете угледу службе као часне професије или уносе немир и непотребан страх у живот и рад запослених“ поручио је председник НПСС Милош Јеленковић.