Закон о раду на јасан и недвосмислен начин прописује да сваки запослени, под којима се подразумевају и запослни у Министарству унутрашњих послова, има право на топли оброк и регрес у складу са општим актом, док општи акт (Посебни колективни уговор за полицијске службенике) прописује да полицијски службеници ово право имају само ако се за такву врсту накнаде стекну услови у буџету Републике Србије.

Имајући у виду наведене и образложене чињенице, а посебно узимајући у обзир пораст цена свих животних намерница и све лошије материјално стање запослених у Министарству унутрашњих послова, Независни полицијски синдикат Србије обратио се дописом и Иницијативом председници Владе Републике Србије, госпођи Ани Брнабић.

Као синдикална организација која заступа интересе својих чланова и запослених у Министарству унутрашњих послова, Независни полицијски синдикат Србије Иницијативом сматра да је Влада Републике Србије дужна да приликом утврђивања или ребаланса буџета узме у обзир запослене у Министарству унутрашњих послова и да намени одговарајућа средства у буџету за топли оброк и регрес, исто утврди Законом о буџету и врши исплату у складу са Законом о раду.

Пресс НПСС