Београд, 02.07.2022. године. Независни полицијски синдикат Србије, као организација која заступа интересе својих чланова – полицијских службеника и осталих запослених у Министарству унутрашњих послова, свакодневно добија питања и информације са терена о свим позитивним и негативним појавама у вези радног односа.

Детаљним приступом и опсежном анализом стања у Министарству унутрашњих послова, утврђено је да постоји проблем у вези рада и даљег ангажовања полицијских службеника који су кроз ангажовање у Посебној јединици полиције (ПЈП) учествовали у извршењу безбедносних задатака на подручју бивше Југославије и очигледних разлога и потребе за њиховим пензионисањем.

Изменама и допунама Закона о полицији, као и тумачењем других позитивно-правних прописа који обрађују ову материју, утврђене су претпоставке по којима запослени у МУП-у остварују опште право на старосну пензију. Ако се оствари осврт и на тумачење Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових продица, јасно се одређује ко стиче статус борца, као и категоризација сваког борца према дужини трајања његовог ангажовања у рату или оружаним акцијама које су предузете за време мира. Предметним Законом предвиђа се да статус борца стиче држављанин Републике Србије који је као припадник оружаних снага Републике Србије вршио војне или друге дужности у рату или оружаним акцијама предузетим за време мира ради одбране суверенитета, независности, територијалне целокупности и уставног уређења Републике Србије. Такође, исти статус стиче и лице које је вршило војне и друге дужности у оружаној акцији предузетој за време мира, ради одбране суверенитета, независности и територијалне целокупности државе.

Разна политичка и безбедносна дешавања на овим просторима од 1990. па до почетка 2000. године, довела су до тога да су српски полицајци, за своју отаџбину, дали и највредније што су имали – своје животе и здравље. Данас, након свега, исти полицијски службеници су и даље у служби грађана и државе. Исти ти полицијски службеници, који су прошли пакао уживо и решили сваки постављени безбедносни задатак и даље се уморно и исцрпљено од болести крећу улицама Србије борећи се са сталним и новим изазовима и постављеним задацима.

“Веровали или не” такав полицајац, који је у борбеним дејствима рањаван и због даље борбе за лични живот, одлазио на боловање ради лечења, данас све то мора да одрађује и надокнађује. Тумачењем Закона и подзаконских аката у вези пензијског и инвалидског осигурања дошли смо до реалних ситуација да полицајац, који се налазио на боловању због повреде на раду и рањавања приликом извршавања службених задатака, мора додатно и продужено да ради и надокнади “пропуштену” бенефицију.

Независни полицијски синдикат Србије иницираће активно учешће Министарства унутрашњих послова Републике Србије у овој проблематици. Сматрамо да је неопходно утврђивање и усаглашавање аката и поступака надлежних институција у поступцима која се тичу борачке популације МУП-а Р Србије, а што ће омогућити припадницима полиције да остваре статус борца и категоризацију која им по закону припада и у складу са тим све друге бенефиције и бенефите.

“Да би се избегли овакви и сви други слични примери, Држава је у обавези да пронађе начин и средства, сагледа predsednik milosчињенице, избегне правни нонсенс и учини наше хероје достојним и поносним. Полицијски службеници били су увек уз своју Србију, време је да Србија буде уз њих и да их достојно испрати у заслужену пензију” поручио је председник Независног полицијског синдиката Србије Милош Јеленковић.