O B A V E Š T E N J E

Poštovani članovi, rukovodioci Sindikalnih podružnica i Regionalnih odbora Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, obaveštavamo vas da je na Sednici vanredne Skupštine Sindikata koja se održala dana 23.07.2022. godine došlo do smene rukovodstva Sindikata.

Jednoglasnom Odlukom Skupštine, dosadašnji predsednik Sindikata, Miloš Jelenković razrešen je sa funkcije predsednika.

Jednoglasnom Odlukom Skupštine Sindikata, na funkciju predsednika sindikata izabran je i imenovan dosadašnji potpredsednik Jovanović Goran.

Rukovodstvo sindikata ubuduće će činiti:

Predsednik Jovanović Goran
Generalni sekretar Kostadinov Milan
Potpredsednik Miljković Vladica
Potpredsednik Bašić Marko
Potpredsednik Čolić Ljubiša
Potpredsednik Rupić Nevena
Potpredsednik Simić Dragan
Potpredsednik Žikić Dalibor
Potpredsednik Vesić Zoran
Potpredsednik Mehović Faris
Potpredsednik Đurić Marko
Potpredsednik Mladenović Miša
Potpredsednik Zdravković Ivan

Bivšem i sadašnjem predsedniku i članovima Glavnog odbora puno sreće u daljem životu i radu…