OBUKA VOZAČA ZA SVE KATEGORIJE

Teorijska nastava traje 40 časova. (30 časova predavanja i 10 vežbi). Čas traje 45 min. Kandidat u toku dana može imati najviše tri časa, sa pauzama od po 10 minuta između njih. Prisustvo časovima je obavezno. Lična karta je obavezna. Kandidat mora imati navršenih 16 godina. Održava se u prostorijama auto škole. Položen test važi godinu dana i u tom vremenu se mora položiti vozački ispit.

Uslov za praktičnu obuku je odslušana teoriskja nastava, položen teorijski deo ispita i posedovanje lekarskog uverenja. Praktična obuka sadrži 40 časova vožnje od po 45 minuta. Kandidat u toku dana može imati najviše dva časa vožnje. Kandidat mora imati navršenih 16 godina.

Obuka za prvu pomoć se sastoji iz 8 časova teorijske i praktične nastave. Kandidatima nudimo obuku u okviru auto škole. Ovaj deo obuke moguće je da kandidat završi i u nekom od domova zdravlja, hitnoj pomoći ili crvenom krstu koji ima licencirane predavače-ispitivače.

 

RATE

POPUSTI

6-9 RATA

+381 63 276 065