Nezavisni policijski sindikat Srbije kao organizacija koja štiti prava radnika odmah po saznanju problematike koju su iskazali pripadnici Žandarmerije, reagovala je i poslala dopis Direkciji policije gde se hitno zahteva primena i poštovanje člana 187. Zakona o policiji.

Kako svaka linija rada u Ministarstvu unitrašnjih poslova R.Srbije ima svoje specifičnosti, zako i Žandarmerija ima svoja posebna i nekad drugačija postupanja, te je i zaštita prava zaposlenih u Žandarmeriji specifična. Nezavisni policijski sindikat Srbije je uvek bio uz jedinicu Žandarmerije, baš kao što je ona uvek tu za svoje građane i državu, neprekidno štiteći njen suverenitet i teritorijalni integritet.

Živela Srbija!

Živela Srpska Žandarmerija!

Odbor za medije

Portparol NPSS

Nevena Rupić