Nezavisni policijski sindikat Srbije uputio je danas ministru g. Aleksandru Vulinu zahtev za razmatranje nezakonitog trajnog premeštaja pripadnika Žandarmerije. Naime, kolegi je nedavno uručeno rešenje o trajnom premeštaju iz odrada Žandarmerija u Kraljevu, gde je bio zaposlen na radnom mestu Žandarm I u Četi opšte namene, da se trajno premešta u PI Kragujevac, na radno mesto policajac I. Razlog i obrazloženje ovakvom rešenju je racionalizacija putnih troškova jer je kolegino prebivalište u Kragujevcu.

Nezavisni policijski sindikat sada postavlja logično pitanja: Da li su premešteni svi pripadnici čije prebivalište nije u Kraljevu gde se odred i nalazi? Da li je racionalno prebacivati žandarma koji je u toj jedinici 19 godina, prošao je silne obuke u koje je država uložila mnogo novca i vremena i ima veliku količinu profesionalnog iskustva baš za to radno mesto? Kolika je zaista ušteda na putnim troškovima u odnosu na to da jedinica gubi obučenog pripadnika?

Ono što još više zbunjuje je to da odreda Žandarmerije u našoj državi ima četiri. U Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kraljevu. Dakle, kolega sa prebivalištem u Kragujevcu je podneo zahtev za najbliži odred svom prebivalištu, te su troškovi puta samim tim i bili najmanji.

Napominjemo da je Nezavisni policisjki sindikat Srbije uzeo aktivno učešće u rešavanju problematike putnih troškova i da podržavamo racionalizaciju troškova. Ipak, čini se da je nakon propisivanja prvih mera, a to je premeštanje policijskih službenika u mesto prebivališta, ali selektivno, poslodavcu i starešinama u ruke dato oružje za obračunavanje sa “neadekvatnim I nepodobrnim” kolegama pod izgovorom racionalizacije troškova za dolazak I odlazak sa rada.

Kako bi smo razrešili nastalu problematiku i sprečili budući, Nezavisni policijski sindikat Srbije zahteva hitno tumačenje i precizno izjašnjavanje vezano za Depešu o smanjenju putnih troškova.

Odbor za medije NPSS