Београд, 19.10.2022. године

Сектор безбедности се посматра као елемент који има важну улогу у спречавању конфликата и кризних ситуација, њиховом управљању и решавању. Свеобухватни начин заштите који припада сектору безбедности представља један сложени систем који је из дана у дан изложен све већим и озбиљнијим изазовима. Рад у сектору безбедности, гледано на глобалном нивоу може се сагледати у односу на шири контекст и то кроз сагледавање општих вредности, политичких и економских прилика и нестабилности у региону. Запослени у државном сектору безбедности, већи део времена проводе удаљени од породица, а преоптерећеност послом резултира напетошћу и анксиозношћу, неретко и депресијом. Полицијски службеници на свом радном месту подложни су интеракцијама са грађанима, што понекад може бити стресно и опасно. Они су често на свом послу изложени физичким и вербалним нападима, али могу се наћи и у животно угрожавајућим ситуацијама без упозорења (убиства, пљачке банака и друго). Имајући у виду и велики ниво одговорности према људском животу и материјалним добрима, досадашња истраживања показују да је ова професије по нивоу изложености стресу  и безбедносним ризицима  сврстана  у прве три високоризичне професије. То значи да су запослени у државном сектору безбедности  неретко сведоци страдања других; изложени су разним опасностима, насиљу, трауматичним инцидентима. Овакав ризик и изложеност стресу носи са собом и могућност угрожавања сопственог живота у току обављања радних задатака и вршења дужности (повреде или смрт). Негативни физички утицаји, велике изложености стресовима на радном месту,  нарушени међуљудски односи,  дискреционе моћи коју њихови надређени имају приликом одлучивања могу често да доведу до угрожавања здравља самих запослених. Све побројано носи велики безбедносни ризик, јер је неопходно да полицијски службеници „хладне главе“ одлучују о деликатним стварима као што су употреба средстава принуде, посебно ватреног оружја, и то у делићу секунде приликом свакодневних интервенција. Ако се на све то дода и чињеница да су многе колеге учесници  борбених дејстава на територији простора бивше Југославије, поставља се реално питање о статусу здравствене способности и безбедности за извршавање  задатака. Зато је неопходно да се смањи утицај других негативних фактора који делују на здравље , одвлаче пажњу полицијског службеника од савесног рада кроз концепт ЗДРАВЉА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТИ НА РАДУ запослених.

Како је небројено пута до сада и доказао примерима у пракси, Независни полицијски синдикат Србије наставио је са пружањем константне помоћи полицијским службеницима и другим запосленима у МУП-у Републике Србије.

Овога пута, у складу са Планом и програмом рада и активности, анализом чињеница добијених у контакту са колегама на терену, а узимајући у обзир дешавања из претходног периода око пензионисања и трајног премештаја, посебна пажња усмерена je на  бригу о здрављу, безбедности и заштити на раду припадника Министарства унутрашњих послова.

С тим у вези, Независни полицијски синдикат Србије је у складу са Статутом  одржао Оснивачку скупштину и оформио Синдикалну подружницу ЗДРАВЉЕ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА РАДУ.

Заштита на раду је саставни део здравствене заштите радно активних људи и представља скуп мера које се спроводе ради спречавања утицаја штетних фактора радног процеса или радног окружења на здравствено стање радника. У Независном полицијском синдикату Србије  предводиће тим, на челу  са председником СП потпуковником полиције, специјалистом опште медицине, доктором медицинских наука Дејаном Вељковићем, који је у Министарству познат по својој стручности, преданости и посвећености здрављу запослених. Седиште новооформљене Синдикалне подружнице налазиће се у Одреду Жандармерије у Краљеву и деловаће на подручју целе Србије.

Здравље и безбедност и заштита на радном месту је право сваког запосленог, без обзира на делатност послодавца, да свој свакодневни посао и активности обављају у што сигурнијем окружењу. Циљ заштите на раду је омогућавање појединцу да обавља своје радне задатке на начин који најмање штети његовом здрављу и животу. Одржавање постојеће, промовисање и развој будуће безбедности и заштите главни су циљеви на које се фокусира заштита на раду. Заштита и безбедност на раду је концепт који се увек треба побољшавати на тај начин што ће се препознати опасности, штетности и напор на радном месту, те задаци и циљеви рада ове Синдикалне подружнице биће усмерени искључиво на побољшању свакодневног живота и рада на радном месту, унапређењу здравља, заштите и безбедности сваког полицијског службеника.

Руководство подружнице оствариваће свакодневни контакт са припадницима у одредима Жандармерије, специјалним и посебним јединицама, као и припадницима Дирекције полиције и свим другим управама, одсецима и организационим јединицама у оквиру МУП-а, након чега ће подносити одрeђене Иницијативе за промену прописа који уређују област радног права уз пружање несебичне подршке и помоћи сваком запосленом.

Руководство Независног полицијског синдиката Србије пружаће сваку врсту помоћи и подршке у раду Синдикалне подружнице Здравље, безбедност и заштита на раду у остваривању свих циљева и начела синдикалног деловања и залагања. Сигурно и здраво радно окружење, функционална радна заједница и здрави запослени су темељ продуктивног рада, те позивамо све колеге да се без устручавања укључе у активан рад, или се обрате за савет и помоћ овој јединственој организационој јединици на синдикалној сцени у Министарству унутрашњих послова.

Одбор за медије НПСС