Dana 09.11.2022. godine sa početkom u 13 časova u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova održan je sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova gospodinom Bratislavom Gašićem i predstavnicima Nezavisnog policijskog sindikata Srbije predsednikom Goranom Jovanovićem i potpredsednikom Vladicom Miljkovićem, kojem su još prisustvovali i pomoćnik i v.d. direktora policije Dragan Vasiljević, Načelnik uprave policije i v.d. šef kabineta ministra Dejan Bojović i zamenik sekretara gospođa Milica Bondžić.

Na samom početku sastanka, u prijatnoj i domaćinskoj atmosferi ministar je upoznao prestavnike NPSSa sa planovima za budućnost i izneo želju da se sindikat uključi u sve vidove saradnje sa poslodavcem vezano za poboljšanje zaštite radnopravnih odnosa, poboljšanje uslova rada, donošenja zakona i podzakonskih akata kao i jaču saradnju u vidu razotkrivanja kršenja zakona i kršioca istih u samom Ministarstvu, sa posebnim akcentom za učestvovanjem u radnim grupama oko izrade zakona. Tema o kojoj se razgovaralo je bila i izrada novog  nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima kako bi se ispravili nedostaci starog nacrta koji je povučen, te aktivno učešče sindikata u iznošenju manjkavosti prethodnog kako bi se status i uslovi policijskih službenika poboljšali.  Od strane ministra zahtevano je učešće  NPSSa u radnoj grupi oko izrade sistematizacije  u MUPu.   Napomenuto je da se u narednom periodu očekuje veće ulaganje u opremu policijskih službenika, sa posebnim osvrtom i na specijalističku opremu za jedinice Žandarmerije, SAJa i Brigade, kao i opremanje modernijim naoružanjem, sredstvima za balističku zaštitu i zanavljanje i modernizacija uniforme i obuće za sve policijske službenike. Posebna pažnja je skrenuta od strane ministra na upotrebu službenih vozila u privatne svrhe, kao i na dosadašnju problematiku sudskih sporova izazvanu od strane rukovodioca koji su svojim nestručnim vođenjem i bahatim ponašanjem doveli do kršenja radnih prava te silnog broja tužbi gde je MUP izgubio spor. Rukovodiocima će se kao test biti dat period do kraja godine da svojom odgovornošću dokažu koliko su dorasli položaju na kome se nalaze, a svaka neodgovornost biće strogo sankcionisana. ministar smatra da svaki rukovodilac mora dobro da planira rad zaposlenih i da u koliko daje naloge za prekovremeni rad , a ima dovoljno zaposlenih, takve postupke neće tolerisati.

U daljem razgovoru ministar je napomenuo da će se Ministarstvo unutrašnjih poslova založiti da se na čelne funkcije u kabinetu i direkciji policije dovedu stručni i nestranački ljudi, već oni koji su svoju karijeru izgradili trudom, znanjem i svojim integritetom u Ministarstvu. Takođe je izneo da će se u narednom periodu raditi na tome da se ponovo otvori Srednja škola unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici koja će kao što je i ranije bilo, trajati 4 godine, te da će svaka policijska uprava u odnosu na planirani odliv radnika u penziju moći da projektuje planirani broj za školovanje i zapošljavanje.

U završnici sastanka, predstavnici Nezavisnog policijskog sindikata Srbije i ministar gospodin Bratislav Gašić složili su se u tome da će se zajedničkim snagama i trudom, redovnim sastancima i kontaktima, založiti da se stanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova poboljša, da policijski službenici kao i svi drugi zaposleni u Ministarstvu budu zadovoljniji, što će direktno uticati i na podizanje poverenja kod građana Republike Srbije u policiju.

Nezavisni policijski sindikat Srbije još jednom čestita novom ministru i njegovim saradnicima zbog dolaska na čelo Ministarstva uz želje da nova kadrovska promena donese još bolju saradnju i još bolji status i ugled Ministarstvu unutrašnjih poslova.

 

Odbor za medije NPSS