Fakultet primenjenih nauka sa sedištem u Nišu je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta Union – Nikola Tesla Beograd.

Kao inovativna visokoškolska ustanova Fakultet primenjenih nauka pruža mogućnost studiranja akreditovanih osnovnih akademskih studija na sledećim studijskim programima:

  • Drumski saobraćaj
  • Novi izvori energije
  • Poslovna informatička ekonomija
  • Savremene tehnologije hrane
  • Primenjena ekologija

kao i akreditovanih master akademskih studija na sledećim studijskim programima:

  • Drumski saobraćaj
  • Savrmene tehnologije hrane
  • Poslovna informatička ekonomija

Akreditovani studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog ambijenta i usklađeni su sa principima dualnog obrazovanja. Svim svojim studentima Fakultet obezbeđuje stručnu praksu u uspešnim kompanijama i na taj način omogućuje im sticanje radnog iskustva u toku školovanja.

Pored obezbeđivanja eminentnog nastavnog kadra i stručne prakse, Fakultet sprovodi kurseve i obuke, pri čemu se izdavaju sertifikati, koji upotpunjuju njihove radne biografije prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Vizija Fakulteta je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica čije osnivanje je određeno potrebom akademskog obrazovanja sadašnjih i budućih diplomiranih inženjera i ekonomista, kroz razvoj i primenu nauke i znanja, prakse i veština.

Misija Fakulteta karakteriše prepoznatljiv centar u obrazovanju, koji svoj uspeh bazira na visokom kvalitetu nastave, naučno-istraživačkog rada i konsaltinga.

 

RATE

POPUSTI

10%

+381 64 941 40 15