Ministarstvo unutrašnjih poslova bliže je definisalo bitne stavke u radu oko kojih je do sada bilo različitih tumačenja te se dešavalo da pojedine uprave drugačije tumače i primenjuju zakon. U depeši koju vam u celosti prenosimo, pojašnjene su nedoumice vezane za pripravnost za rad, prekovremeni rad i uvećanje koeficijenta osnovne plate.