Dana 09.12.2022. godine u Palati Srbije održan je sastanak sa ministrom gospodinom Bratislavom Gašićem. Pored predsednika Nezavisnog policijskog sindikata Srbije gospodina Milana Kostadinova, sastanku su prisustvovali i predstavnici ostalih najmasovnijih sindikata u policiji. Sa strane poslodavca, pored ministra, sastanku su prisustvovali šef kabineta i načelnik uprave policije Dejan Bojović, pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević i pomoćnik ministra i načelnik Sektora za ljudske resurse Vladimir Ilić.

Nezavisni policijski sindikat Srbije kao organizacija prvenstveno zadužena za zaštitu prava radnika MUPa pozdravlja i izražava svoje zadovoljstvo  čestim sastancima sa rukovodstvom MUPa i težnju istih da se svi zajedno uključimo u borbu za boljitak svih zaposlenih.

Na samom početku ministar je izneo i sa prisutnima podelio informacije o tome da se trenutno u Ministarstvu vrši obnavljanje tehničkih sredstava neophodnih za rad i funkcionisanje, da je u toku obnavljanje uniforme za jedinice SAJ i Žandarmerija, da je u toku nabavljenje obuće za Direkciju policije koja će se deliti u kontigentima i u više navrata, a da nakon toga sledi i zanavljanje ostale uniforme policije u redovnom sastavu. Sledeći korak na kome će Ministarstvo raditi je kompletno renoviranje zgrada MUPa u ul. Kneza Miloša 101 i 103, zgrade PS Savski Venac i zgrade saobraćajne stanice u Ljermontovoj ulici kao i donošenje i opremanje novih kućica za smeštaj u Plandištu i Dimitrovgradu.

Tema koja ništa manje ne zanima sve policijske službenike, kao i sve zaposlene u Ministarstvu je i izrada i donošenje novog Zakona o unutrašnjim poslovima. Ministar je najavio da će krajem Decembra meseca isti nacrt ući u javnu raspravu kao i da će se raspravljati o Nacrtu zakona o obradi podataka i evidencijama u oblasti unutrašnjih poslova. Ministar je opet naglasio neophodnost da svi sindikati učestvuju u izradi i raspravi oko izrade zakona, kao i svoju želju da se predstavnici najmasovnijih sindikata uključe u raspravu koja će biti u Skupštini Srbije i tamo iznesu svoja viđenja, zapažanja i stavove. Kako je neophodno donošenje novog Zakona o unutrašnjim poslovima, NPSS podržava i aktivno učestvuje u Radnoj grupi za izradu nacrta, ali i naglašava da se u istom zakonu mora više povesti računa o zaštiti zaposlenih, posebno onih koji su najviše uključenu u zaštitu bezbednosti svih građana i imovine Republike Srbije. Aktivnost našeg sindikata je kontinuirano usmerena na unapeđenje statusa policije, uslova rada, boljih kriterijuma unutrašnje organizacije i sistematizacije i ostvarivanje prava zaposlenih koja su garantovana Ustavom i Zakonima Republike Srbije. Donošenje dobrog Zakona o unutrašnjim poslovima značajno će uticati na efikasnost i bolji rad policije, građanima će doneti efikasnije i jednostavnije ostvarivanje njihovih prava, a zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova ostvarivanje prava i poboljšanje procesa i uslova rada.

Kako je primećen sve veći broj tužbi zaposlenih prema MUPu, naglašeno je da je Ministarstvo spremno za vansudska poravnjanja gde je to moguće, a sve u cilju smanjenja budžetskih troškova. Iz budžeta su, takođe, izdvojena sredstva za isplatu jubilarnih nagrada koja će biti isplaćivana u drugoj polovini Decembra meseca radnicima koji su uslov za jubilarnu nagradu stekli u drugoj polovini tekuće godine. I ove godine će novogodišnje poklon čestitke biti obezbeđene za decu zaposlenih do navršenih 15 godina i isti će bit isplaćeni do kraja tekuće godine.

Što se tiče novog sistema uštede nepotrebnog trošenja goriva za službena vozila, najavljeno je da će uskoro biti donet Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila čime će se prema očekivanju uštedeti oko 25% ukupnog utroška u ovoj oblasti.

Prema rečima ministra, na sistematizaciji se intenzivno radi. U toku je prikupljanje podataka sa terena. Za istradu plana sistematizacije od meseca Januara biće oformljena Radna grupa u kojoj će učestvovati Direkcija policije, sindikati policije i ljudi stručni u ovoj oblasti.

Nezavisni policijski sindikat Srbije je izrazito zadovoljan onim što je izneto na današnjem sastanku. Ministru i rukovodstvu pružamo punu podršku u ostvarivanju zacrtanih ciljeva i potvrđujemo našu spremnost u učestvovanju i rešavanju svake problematike koja će dovesti do boljih sveukupnih uslova u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

 

Odbor za medije NPSS