Humanitarno Udrženje Žandarm obavestilo je javnost i kolege o svojoj akciji sakupljanja novčane pomoći za dečaka Danila Šukovića. Danilo je sin stradalog kolege, pripadnika Žandarmerije Novi Sad, koji je tragično izgubio život 2010. godine. Danilu Šukoviću je dijagnostikovana Hočkinsonova bolest 2020. godine i nakon lečenja u Srbiji lekari su preporučili dalje lečenje u Italiji, u univerzitetskoj klinici u Bolonji. Za lečenje je neophodno minimum dve do tri terapije, od kojih samo jedna košta oko 2.000.000 dinara. Na troškove terapije, neophodno je dodati troškove puta, smeštaja i ostalih neophodnih stvari. HU Žandarm je već sakupila količinu novca za prvu terapiju, ali je potrebno još novca za ostale terapije.

Ovom prilikom Nezavisni policijski sindikat Srbije apeluje na sve ljude dobre volje, kolege, preduzeća, udruženja, i sve one koji mogu da pomognu Danilu kako bi svoj život nastavio kao i sva druga deca.

Žiro račun na koji se vrši uplata je:

HU Žandarm

Ul. Humska 22, Beograd

Za Danila Šukovića

220-115296-09