Poštovani gospodine ministre,

 

Nezavisni policijski sindikat Srbije obraća vam se kao organizacija zadužena za zaštitu prava zaposlenih u MUPu i kao predstavnik nekoliko hiljada svojih članova sa željom da zajedno dođemo do što boljeg rešenja i što pravednijeg metoda za rešavanje problematike nastale još 2019. godine primenom tadašnje sistematizacije i projektovanja plata za zaposlene u Ministarstvu. Kako smo svi bili svedoci načinjene štete tada od strane tadašnjeg ministra i reprezentativnog sindikata koji se sa tom odlukom slagao, želimo da napomenemo da je Nezavisni policijski sindikat Srbije još tada ulagao prigovore i slao dopise o svom neslaganju sa takvim odlukama. Zbog toga sada polažemo velike nade u sadašnjeg ministra i podržavamo napore menadžmenta MUPa da se problem koji je nastao reši na najbolji mogući način, a načinjena šteta sanira.

Potpuno smo svesni činjenice da se plate zaposlenih projektuju po kriterijumima koji uključuji uračunavanje stručne spreme, radnog mesta, čina, godina staža, obučenosti  i da se iste trebaju razlikovati, međutim, napominjemo da je u policiji najviše zaposlenih sa srednjim stručnom spremom, da su to kolege i koleginice koje podnose najveći teret posla i najveći rizik na terenu, te da isti ne trebaju i ne smeju da ostanu sa najmanjim uvećanjima. Takođe je neophodno da se prilikom izrade sistematizacija obrati posebna pažnja na policijske službenike u različitim  jedinicama kao što su SAJ, Žandarmerija i Brigada. Jesmo svi zaposleni u istom ministrastvu, ali je nemerljiv način rada policiskog službenika u redovnom sastavu i policijskih službenika koji su u posebnim jedinicama i koji imaju mnogo više obuka, mnogo naporniji režim rada i koji su prvi na udaru reagovanja u državi što smo imali prilike da vidimo u Novembru i Decembru 2022. godine. Smatramo da se svi ti kriterijumi trebaju uključiti pri izradi i ustanovljavanju plata.

Napominjemo da smo svesni težine koja je pred ministarstvom kako bi se rešio problem nastao sistematizacijom 2019. godine i da se takav problem ne rešava preko noći, ali napominjemo da je loše praviti veliki jaz u platama između stručnih sprema, tačnije različiti procenti uvećanja za policijske službenike i starešinski kadar. To može dovesti do narušavanja međuljudskih odnosa, nezadovoljsta i demotivišućeg delovanja zaposlenih u ministarstvu koji već primaju najniže plate.

 

Nezavisni policijski sindikat Srbije polaže velike nade i pruža podršku ministru unutrašnjih polsova gospodinu Bratislavu Gašiću i njegovim stručnim saradnicima u iznalaženju rešenja ovog problema uz nadu da će se naši saveti shvatiti dobronamerno kao želja da zajedno donesemo boljitak ministarstvu i svim zaposlenim radnicima u njemu.