SWAT Challenge je internacionalno takmičenje koje se već nekoliko godina održava u Dubaiu. Ove godine isti traje u periodu od 20.-24. Februara. Na takmičenju se predstavljaju i takmiče specijalistički timovi zemalja sveta, koji ujedno predstavljaju svoju državu, ali i svoje specijalističke jedinice u kojima rade. Međunarodni timovi se takmiče u pet kategorija u kojima će testirati svoje sposobnosti, kako fizičke i taktičke, tako i svoje mantalne sposobnosti, izdržljivost i fokus. Na tamičenju učestvuje 65 najboljih specijalističkih timova sveta, a Srbiju predstavljaju dva tima. Tim SAJ i Tim Žandarmerija.

Nezavisni policijski sindikat Srbije će nastaviti kao i do sada da pomaže i podržava svoje članove i kolege u nastojanju da u što boljem svetlu predstave svoju državu i policiju Republike Srbije. Članovima naših timova želimo puno sreće i uspeha u takmičenju.

https://swat.dubaipoli

ce.gov.ae/swat/home