Dana 27.02.2023. godine predstavnici Nezavisnog policijskog sindikata Srbije održali su sastanak sa Sektorom za ljudske resurse Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije na kome je prisustvovala v.d. pomoćnik ministra i načelnica sektora za ljudske resurse gospođa Dragana Trajković sa svojim saradnicima. Na ovom konstruktivnom sastanku predstavnici NPSSa izneli su problematiku članova i zaposlenih u MUPu i od sektora za ljudske resurse dobili odgovore kao i planove u rešavanju problema koji muče mnoge u ministarstvu.

Na pitanje Sindikata kako će se rešiti problematika kolega koji su zaposleni na privremeno povremenim poslovima i šta će biti sa kolegama koji nemaju rešenja za stalno već im se ugovori produžavaju periodično, dobili smo odgovor da će svi koji su duže od dve godine na privremeno povremenim poslovima dobiti rešenje za stalno, a da se za kolege koji imaju rešenja na određeno vreme sagledavaju mogućnosti i traže najbolja rešenja.  Tu se misli i na kolege koji su završili KPA, a nisu bili na budžetu i sada rade sa rešenjima na određeno vreme, stav MUPa je da se u šta kraćem roku njima izrade rešenja na neodređeno vreme.

Sledeće pitanje se odnosilo na pripremu nove sistematizacije, gde smo dobili odgovor da je u pripremi sprovođenje kompletno nove sistematizacije gde će svi zaposleni u MUPu dobiti nova rešenja, ali da se još uvek radi na prikupljanju podataka sa terena u vezi realizacije sitematizacije. Od strane načelnice Sektora za ljudske resurse je naglašeno da će Nezavisni policijski sindikat Srbije biti uključen u izradu nove sistematizacije u saradnji sa Kabinetom ministra i Direkcijom policije.

Zatim se prešlo na aktuelnu temu Uredbe o platama. Kako je NPSS dostavio nekoliko dopisa vezano za nezadovoljstvo prethodnim uvećanjem plata kod zaposlenih u Žandarmeriji, SAJu, Brigadi i policijskih službenika sa srednjom stručnom spremom, obrazloženo nam je da su naši dopisi uzeti u razmatranje te su zbog svojih jasnih obrazloženja i doprineli boljem razumevanju nastalog problema, gde nam je obećano da je u planu izrada Uredbe o platama gde će biti obuhvaćeni svi zaposleni u MUPu i da će se prilikom izrade Uredbe otkloniti nelogičnosti koeficijenata prilikom obračuna zarade. Nezavisni policijski sindikat Srbije će i u izradi ove Uredbe uzeti aktivno učešnje i na osnovu kontakta i zahteva svojih članova izneti predloge za iznalaženje najboljeg mogućeg načina u rešavanju ovog problema.

NPSS je ponovio da je više puta ukazivao na problem dnevnica koji imaju pripadnici jedinica angažovani po javnom redu i miru, a koji iznosi 150,00 rsd gde je dat predlog za promenu Uredbe, i gde bi se doneo novi Pravilnik o isplati dnevnica čime bi se otklonili zaostali problemi, a isplata dnevnica dovela na realan nivo.

Predstavnici NPSSa preneli su probleme kolega iz PI Železnik koji nemaju uslova za rad, jer imaju manjak prostorija u stanici te su prinuđeni da svoje naloge i izveštaje kucaju na računarima koji se nalaze u hodniku zgrade. Odgovoreno je da će se gledati da se što pre obezbedi adekvatna prostorija u kojoj bi policijski službenici mogli neometano da obavljaju svoje poslove.

Nezavisni policijski sindikat Srbije se zahvalio na brzoj reakciji povodom našeg dopisa da je neophodna popravka službenih vozila u PI Borča. Vozila su u kratkom periodu popravljena, osposobljena i vraćena u rad.

 

Predstavnici NPSSa izneli su na kraju sastanka zadovoljstvo zbog konstantne i plodonosne saradnje, zahvalanost zbog kontinuiranog uključivanja u odlučivanju po svim bitnim stavkama vezanim za rad i uslove zaposlenih u MUPu, kao i nadu i spremnost da se i u budućnosti nastavi dobra saradnja i komunikacija koju imamo.

 

Odbor za medije NPSS