Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo sve članove Nezavisnog policisjkog sindikata Srbije da je rukovodstvo sindikata u želji da što više pomogne i olakša život i troškove svojih članova i njihovih porodica sklopilo ugovor na nivou cele R.Srbije sa kompanijom Telekom Srbija. Pogodnosti koje će ubuduće imati članovi NPSSa prilikom sklapanja novih ugovora odnose se na produžavanje promotivno-prodajne kampanje za još tri meseca. Ugovori na koje se odnosi još tri meseca pogodnosti su za kablovski internet, kablovsku televiziju, mobilni internet, MSAT TV, Iris TV, Supernova fiksne telefonije, Box pakete.

Usluge i pogodnosti članovi ostvaruju u poslovnicama Telekoma Srbije ili putem Kontakt centra, a neophodno je priložiti potvrdu o članstvu u Nezavisnom policijskom sindikatu Srbije. Potvrdu o članstvu u Sindikatu izdavaće isključivo Centrala NPSSa.

O svim bližim podacima i pojedinostima obratite se predstavnicima sindikalnih podružnica Nezavisnog policijskog sindikata Srbije ili u predstavništvu Telekom Srbija.