Obaveštavamo članove NPSS da smo sklopili ugovor o saradnji sa firmom “Pazari shop”, gde nasi članovi imaju popust prilikom gotovinske kupovine u maloprodajnim radnjama, kao i internet kupovini 10%. Za ostvarivanje popusta samo se dostavi potvrda o članstvu koju izdaju predsednici podružnica a za internet kupovinu kod prepoznavanja odnosno za ostvarivanje popusta prilikom plaćanja je GP17.

https://pazari.rs/

RATE

POPUSTI

10% POPUST

+381 060 5888 571