Nezavisni policijski sindikat Srbije kao sindikalna organizacija koja se od svog osnivanja zalaže za zaštitu prava radnika svoje delovanje odavno je raširila i na druge aktivnosti kako bi svojim članovima omogućila što bolje uslove za rad, zadovoljstvo pri obavljanju službenih zadataka i obaveza, kao i kvalitetno provedeno slobodno vreme sa porodicom i prijateljima. Do sada je Sindikat imao oko stotinu donacija prema Ministarstvu  unutrašnjih poslova, a sve sa ciljem unapređenja i poboljšanja kako stanja tako i uslova rada.

U saradnji i uz veliku podršku kompanije DOHUA Nezavisni policijski sindikat Srbije obezbedio je sredstva za unapređenje poslova i zadataka policijskih službenika Odreda Žandarmerije u Beogradu. U pitanju su sredstva za video nadzor koja će u mnogome pomoći i olakšati rad te su ista već ustupljena na korišćenje Odredu Žandarmerije u Beogradu.

Odbor za medije NPSS