Članovi Policijske stanice Aleksandrovac postali su deo Nezavisnog policijskog sindikata Srbije (NPSS) ohrabrujućim formiranjem svoje sindikalne podružnice. U prostorijama policijske stanice, dana 6. jula 2023. godine, održan je važan sastanak koji je okupio članove NPSS-a, a koji je obeležio početak ove značajne inicijative.

Na sastanku je prisustvovao član Glavnog odbora i potpredsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, gospodin Marko Bašić, koji je pružio podršku i svesrdno dočekao novoformiranu sindikalnu podružnicu. Članovi NPSS-a u Policijskoj stanici Aleksandrovac izabrali su svoje rukovodstvo, koje će predstavljati njihove interese i brinuti o boljitku kolektiva.

Kao gest podrške i solidarnosti, NPSS je uručio donaciju sindikata u vidu štampača, čime su unapređeni uslovi rada u sindikalnoj podružnici. Ova inicijativa predstavlja još jedan korak u pružanju podrške policijskim službenicima i jačanju njihovog glasa kroz sindikalno organizovanje.

Nezavisni policijski sindikat Srbije nastavlja da privlači sve veći broj radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji prepoznaju njegovu posvećenost i angažovanje u zaštiti prava i interesa policijskih službenika. NPSS je postao sinonim za neustrašivost, integritet i borbu za pravične radne uslove.

Sindikalna podružnica u Aleksandrovcu će se pridružiti sve većem sindikalnom pokretu, koji se širi širom Srbije. Ova inicijativa će omogućiti jačanje solidarnosti među policijskim službenicima i pružiti im platformu za iznošenje svojih pitanja, problema i potreba.

Nezavisni policijski sindikat Srbije kontinuirano radi na jačanju veza među policijskim službenicima i osigurava da se njihov glas čuje.

Uvereni smo da će nova sindikalna podružnica u Aleksandrovcu doneti pozitivne promene za sve svoje članove.