Dana 11.12.2023. godine u Beogradu održan je je još jedan sastanak između Nezavisnog policijskog sindikata Srbije koju su čini rukuvodstvo Sindikata i predstavnici specijalističkih jedinica MUPa sa jedne strane i predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koje su predstavljali zamenik šefa Kabineta ministra Željko Milenović i zamenik  načelnika Sektora za logistiku Dragana Trajković.

Na početku sastanka delegacija NPSSa se zahvalila na ozbiljno shvaćenim zahtevima koje Sindikat iznosi, te želji Ministarstva da sa Sindikatom često razgovara kako bi rešili probleme zaposlenih. Jedan od zahteva koji je Sindikat više puta iznosio je bio i da se reši pitanje svršenih studenata KPU koji su više godina, neki i preko 10 radili na ugovor, a sada je to pitanje uspešno rešeno te su svršeni studenti, njih 161 dobili ugovore za stalni radni odnos.

Početkom sledeće godine stupa u rad i elektronsko vođenje vremenika rada čime će biti onemogućeno mesečno smanjenje satnice kako se ne bi prekoračila mesečna satnica, na šta je Sindikat i ukazivao u prethodnom periodu kao problem.

Od strane Ministarstva dobijena je i potvrda da će od 01. Janura većina zaposlenih u Ministarstvu dobiti uvećanje ličnog dohotka za 10% čime će se ispraviti dugogodišnji problem negativnog koeficijenta.

U nastavku sastanka od strane članova NPSSa objašnjena je inicijativa da se policijski službenici Helikopterske jedinice, SAJa i Žandarmerije obuhvate projektom „5000 specijalaca“ koja je već realizovana u Vojsci Srbije. Naime, zbog problema negativnog korektivnog koeficijenta pripadnici ovih organizacionih jedinica prilikom linearnog uvećanja plata, istima nije uvećana u visini od 10% posto koliko su dobijali ostali zaposleni u MUPu,  već u iznosu 3-4%, čime se prosečna plata navedenih organizacionih jedinica bitno ne razlikuje od visine primanja drugih policijskih službenika u Policijskim upravama. Sve napred navedeno uticalo je da se zaposleni u gore navedenim jedinicama osećaju zapostavljeno i nedovoljno vrednovano od svog poslodavca imajući u vidu nivo obuke, složenost zadataka koji im se daje na realizovanje kao i rizicima kojima se izlažu prilikom izvršenja poverenih zadataka.

Predstavnici MUPa su se složili da su policijski službenici napred navedenih org. jedinica u prethodnih nekoliko godina imali veoma malo uvećanje zarada. Na inicijativu NPSSa, Ministar je naložio da se nađe rešenje i reši problem oko spornog koeficijenta, bilo da se on ukine ili „anulira“, kako bi se od sledeće godine došlo do istog uvećanja svima u celosti.

Nezavisno policijski sindikat Srbije se zahvalio na stavu koji je Ministar zauzeo, ali i naglasio da se i pored toga, finsniski satus pripadnika specijalnih jedinica neće znatno promeniti u odnosu na druge zaposlene u MUPu te kao prelazno rešenje predložio uvođenje dodatka na zaradu koji bi se isplaćivao u jednom ili dva dela mesečne zarade.

Predstavnici MUPa su prisutnim predstavnicima NPSSa obećali da će oba izneta predloga biti preneta Ministru i da če o svemu odlučenom informisati NPSS.

Predstavnici NPSSa su se zahvalili predstavnicima MUPa na izdvojenom vremenu i pokazanoj volji za rešavanjem problema, sa nadom da će Ministar zajedno sa svojim timom doći do pozitivnog rešenja, a ako do istog ne dođe zakazati novi sastanak u što kraćem vremenskom periodu na kome će prisustvovati Ministar lično sa predstavnicima organizacionih jedinica i članovima Nezavisnog policijskog sindikata Srbije.

Odbor za medije NPSS