Poštovani članovi i kolege,

Obaveštavamo vas da je Nezavisni policijski sindikat Srbije sklopio saradnju sa Domom zrdavlja Hipokrat iz Niša, gde se članovima našeg sindikata daju povoljnije cene usluga ( i do 50% jeftinije) kao i plaćanje troškova putem administrativne zabrane na pet (5) mesečnih rata.

U Domu zdravlja Hipokrat Group možete obavljati sve vrste individualnih pregleda, dijagnostičkih procedura, laboratorijsku dijagnostiku kao i sistematske preglede. Pregledi su iz oblasti opšte medicine, interne medicine (kardiologija, pulmologija, endokrinologija), radiologije (sve vrste ultra zvučnih i color dopler pregleda), oftalmologije, neurologije, pshijatrije, fizikalne medicine, dermatologije, ginekologije, urologije, pedijatrije, otorinolaringologije, medicine rada (sve vrste lekarskih uverenja i obuka za pružanje prve pomoći za vozače i radne organizacije). Dom zdravlja je napravio i pet paketa za sistematske preglede po vrlo povoljnim cenama, sa različitim obimom pregleda u zavisnosti od toga da li su za muškarce ili žene, kao i post kovid pakete.

PREGLED JE NEOPHODNO ZAKAZATI NA BR 018/205-205

Na dan pregleda je neophodno poneti važeću ličnu kartu i popunjenu i overenu administrativnu zabranu u dva primerka. Iznos menečne rate ne može iznositi manje od 1000 dinara.

https://hipokratgroup.rs/

https://www.instagram.com/hipokrat_group_nis/?hl=en