Dana 11.04.2024. godine u SIVu 2 održan je sastanak na temu problema sa kojima se sreću zaposleni policijski službenici, pripadnici Žandarmerije i SAJa, a vezano za razlike u platama i prethodnim nejednakim povišicama. Sastanku su prisustvovali predstavnici Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, predstavnici Sektora za logistiku kao i Komande Žandarmerije na čelu sa komandantom Žandarmerije pukovnikom Sašom Kosovićem.

Sastanak je iniciran dopisom Nezavisnog policijskog sindikata koji je u više navrata iznosio i prenosio nezadovoljstvo zaposlenih u jedinici. Isti je održan u želji i duhu da se zajedničkim snagama, obostranim predlozima i idejama dođe do rešenja vezanih za problematiku koja postoji više godina u MUPu. Naime, problem koji je vezan za obračune zarada pripadnika Žandarmerije i SAJa nastao je još u vreme postavljanja različitih koeficijenata, gde se zaposlenima obračunavalo manji koeficijent od onog koji je u rešenju, pa je pokušavanje izjednačavanja koeficijenta sa starije zaposlenim pripadnicima i novozaposlenima doveo do nesrazmerne razlike, odnosno primanja skoro identične plate, kao i u razlikama između pojedinih zaposlenih pripadnika u specijalističkim jedinicama, kojima su se plate izjednačile sa policijskim službenicima policije opšte namene. Samim tim, smanjenje koeficijenta plata kod  policijskih službenika koji se nalaze u Odsecima za logistiku, vezu i sanitet u Žandarmeriji dovelo je do toga da ti policijski službenici godinama u nazad dobijaju uvećanja od 3%  umesto 10%.  Obzirom da je kod pripadnika  Žandarmerije obim posla kao i opasnosti sa kojima se suočavaju mnogo veći, to bi se trebalo reflektovati na platu, odnosno obračunavati po većem koeficijentu ili uvesti poseban dodatak na platu. Kako je ovaj problem nastao pre nekoliko godina, za posledicu je imao i to da su prilikom poslednjeg uvećanja koje je bilo u MUPu pripadnici Žandarmerija i SAJa umesto 10% dobili nejednaka uvećanja u rasponu od 3 – 7%.

Prisutni iz Sektora za logistiku saopštili su da su upoznati sa ovom problematikom i izneli da oni po nalogu Ministra već rade na iznalaženju rešenja kako bi se izbegao problem oko sledećih uvećanja. Komandant Žandarmerije se složio sa radnicima Sektora za logistiku i upoznao predstavnike Sindikata sa pokrenutim postupkom rešavanja uočenih nedostataka i nepravilnosti.

Na sastanku je spomenuta i tema velikog broja  podnetih tužbi od strane zaposlenih u Žandarmeriji protiv MUPa, gde je od strane Sindikata obrazloženo da je Nezavisni policijski sindikat Srbije podnosio redovno dopise i zahteve za promene i ispravljanje uočenih propusta, a da su predstavnici Ministarstva nekada odgovarali na naše dopise, a nekada smo ostajali bez odgovora. Kako je osnovni postulat postojanja sindikata zaštita prava radnika, ne možemo kriviti zaposlene koji su rešili da svoja neostvarena prava potraže na sudu. Za veliki broj podnesenih tužbi ne treba kriviti zaposlene kao ni njihove komandante odreda niti komandanta jedinice.

Nezavisni policijski sindikat Srbije je uvek tu za svoje članove i u interesu nam je svima da se problem reši, da li uz pomoć pravnog tima NPSSa ili Agencije za rešavanje sporova, ali u krajnjem slučaju svaki pojedinac ima pravo da sam izabere način kako će ostvariti svoje zakonsko pravo.

Kako je na sastanku zajednički zaključeno da problem postoji i da se mora rešiti, dobili smo obećanje da će se MUP potruditi da u što skorijem periodu iznađu način za rešavanje nastalih nedostataka.

Odbor za medije NPSS