Nezavisni policijski sindikat Srbije obaveštava svoje članove da je potpisao ugovor sa agencijom Kvadrijum. Članovima Sindikata uz potvrdu o članstvu u ponudi  su usluge agencije i to: legalizacija objekta, ozakonjenje objekta, projektovanje, parcelacija i preparcelacija zemljišta, prenamena i rekonstrukcija objekta i pravne usluge sa tehničkom dokumentacijom. Agencija članovima Sindikata nudi popust u visini od 20% za gotovonsko plaćanje kao i uslugu plaćanja na rate.

O postupku dobijanja potvrda za usluge Kvadrium obratite se svojim sindikalnim predstavnicima.

https://kvadrium.rs/