Vlada Republike Srbije i reprezentativni sindikati Ministarstva unutrašnjih poslova, Nezavisni policijski sindikat i Policijski sindikat Srbije, zaključili su „Sporazum o produžetku roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike“.

Ovim sporazumom produžava se važenje aktuelnog Posebnog kolektivnog ugovora, koji će sada važiti do 7. septembra 2019. godine i koji stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

S tim u vezi, Nezavisni policijski sindikat Srbije podseća da je blagovremeno ukazao na manjkavosti Posebnog kolektivnog ugovora, zbog čega je pravni tim NPSS uputio poslodavcu inicijativu za izmenu i uklanjanje određenih protivrečnosti, uočenih u važećem tekstu (o čemu možete da pročitate OVDE).

Budući da do tih izmena nije došlo, NPSS će nastaviti da ukazuje na postojanje pravno utemeljenih razloga zbog kojih sadržaj sledećeg kolektivnog ugovora, koji bi trebalo da stupi na snagu u septembru, mora da pretrpi promene u odnosu na aktuelni ugovor.